top of page

Alte Documente:

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate (în curând)

Registrul pentru consemnarea propunerilor (în curând)

bottom of page