top of page
IMG_9761-5c.jpg

PRIMĂRIE

      Călătorul ce vine dinspre sud, după ce a străbătut defileul Strâmturile, de la Podul Prisăcilor zis Podul Ros până la cantonul CFR, o distanţă de aproximativ 1 km şi jumătate, ajunge într-una din cele mai largi lunci de pe valea Someşului Mare, cursul superior. În această luncă se extinde actualul oraș Sângeorz-Băi, străjuit de jur-împrejur, la est cu Pleşa şi Coasta Morii, la sud cu Cociorva, la vest cu Muncelul şi la nord cu Glimeile, cu Podurile şi cu Tabăra. 

      Atât dealurile înconjurătoare, cât şi aproape toate dealurile aparţinătoare de hotarul comunei, inclusiv versantele munţilor, respectând zonele corespunzătoare de altitudine, au fost acoperite de codri seculari, oferind nenumărate poieni, luminişuri, fâneţe şi păşuni bogate, precum şi izvoare de ape cristaline şi ape minerale. 

– Iustin Sohorca

“ 

 ”

Contact
bottom of page